Een vrijstelling van de leerplicht voordat een kind 5 jaar wordt.

Eerder schreef ik een uitgebreid artikel over de mogelijke boetes die je kunt krijgen als je je niet aan de leerplicht houdt. Daarin noemde ik ook al de verschillende soorten vrijstellingen die er zijn van leerplicht. In dit artikel vertel ik je hoe het zit met de vrijstelling van leerplicht voordat een kind 5 jaar wordt.
Wanneer je langer wilt reizen of open wilt houden hoe lang, dan is het fijn als je je niet elke keer met leerplicht bezig hoeft te houden. Je kunt uiteraard ook een andere reden hebben om deze vrijstelling te regelen.

Vrijstelling van leerplicht voor het 5e jaar, hoe regel je dit?

Een manier is vrijstelling vragen voordat je kind leerplichtig wordt. Je kunt dit doen op basis van artikel 5 onder b van de leerplichtwet. Je beroept je dan op je recht van vrijstelling op basis van richtingsbezwaar. Dit artikel 5 onder b van de leerplichtwet omschrijft het recht op vrijstelling op basis van richtingsbezwaar. Vandaar dat ik ook schrijf dat je je hierop kunt beroepen, het is een recht. Je doet eigenlijk geen aanvraag. Een essentieel verschil, wat je vooral qua eigen mindset een ander gevoel kunt geven. Je vraagt geen toestemming om iets te mogen, je beroept je op een recht.


Wanneer je deze vrijstelling wilt regelen, heb je een geldig richtingsbezwaar nodig en zul je een lijst van scholen moeten overhandigen bij jou in de buurt (in een straal van 6 km om je heen als ik het goed heb). Je moet melden per school waarom deze scholen niet passend zijn voor je kind. Je hoeft hier inhoudelijk niet heel diep op in te gaan, want vanwege privacy mag men niet direct naar je levensovertuiging vragen. Ik lees ook wel dat in eerste instantie zo’n lijst nog niet nodig is en dat de kennisgeving dat je je beroept op je recht voldoende moet zijn, maar ik zie dat veel ouders dit graag in 1 keer zo compleet mogelijk aanleveren. Heel vaak wordt in tweede instantie om een lijst van scholen gevraagd.
Het kort benoemen zou voldoende moeten zijn. Maar je aanvraag moet wel helder en compleet zijn.

Wanneer dien je dit verzoek in?

Je dient dit verzoek in, tenminste 1 maand voordat je kind leerplichtig wordt. Het kan wat eerder, maar veel eerder hoeft zeker niet. Deze dien je in bij de gemeente waar je kind ingeschreven staat.

Belangrijk: Een kind mag voor die tijd minstens 12 maanden niet ingeschreven staan op een school. Wanneer een kind wel ingeschreven is (geweest), is het zelden mogelijk deze vrijstelling op basis van richtingbezwaar te krijgen.

Vrijstelling van leerplicht is toegewezen en dan?

Wanneer je deze vrijstelling toegewezen krijgt, dien je jaarlijks opnieuw dit verzoek in te dienen voor 1 juli, maar vaak kun je je eerder gebruikte brief daar weer voor gebruiken en aanpassen. Deze jaarlijkse herhaling dien je ook ongeveer een maand voor 1 juli opnieuw in te dienen. Het is goed te weten dat je hier niet altijd automatisch een bevestiging of bericht van krijgt. Wanneer je kind dus nog niet leerplichtig is en nog niet ingeschreven is op een school, is dit misschien voor jou een goede optie.

Vrijstelling leerplicht na het 5e jaar

Kan deze vorm van vrijstelling op basis van richtingbezwaar niet als je kind al 5 jaar of ouder is en al naar school is gegaan? Eigenlijk kan dit alleen als je kind minstens 12 maanden niet ingeschreven is op een school in Nederland. Bijvoorbeeld doordat jullie een langere tijd in het buitenland zijn geweest. Wanneer je terugkomt en een vrijstelling wilt van leerplicht, dan zou dit ook een manier kunnen zijn om deze te krijgen. Ik hoor vaak dat het in dit geval kan helpen om niet terug te keren naar de gemeente waar je eerst woonde. In een andere gemeente is het aannemelijker te maken dat je geen passende school kunt vinden dan in de gemeente waar je eerst woonde en je kind eerder naar school ging. Ook hier geldt dat er geen passende school is in de buurt en zul je dit met een scholenlijst aannemelijk moeten maken.

Enerzijds beroep je je op een recht, maar anderzijds heb je deze vrijstelling dus niet zomaar. Mocht je hier vragen over hebben, laat het me dan zeker even weten. Heb je vragen die meer een juridische grondslag hebben, wil ik je graag verwijzen naar Peter van Zuidam. Hij heeft veel ervaring hiermee en kan je precies vertellen wat je aan gegevens nodig hebt.