De leerplicht boete, hoe hoog is die eigenlijk?

Een boete en de leerplicht. Als je een schoolgaand kind hebt en de gelegenheid hebt om in de vakanties op vakantie te gaan, dan zul je waarschijnlijk niet snel gaan googelen op deze woorden. Maar als je buiten een vakantie weg wil, bijzonder verlof of een vrijstelling wilt aanvragen en je hebt er geen recht op volgens de leerplichtwet, dan kan er zomaar ineens een boete om de hoek komen kijken. En voor je het weet ben je op zoek naar informatie over de leerplicht boete.

Ik krijg er veel vragen over van klanten die ik spreek. Want niemand zit te wachten op een boete vanwege de leerplicht. Niemand staat te springen om bij het Openbaar Ministerie of voor een rechter te verschijnen om te verdedigen waarom je buiten een reguliere vakantie je kind van school hield. En dus zijn veel ouders op zoek naar mogelijkheden om wel toestemming te krijgen voor bijzonder verlof of een vrijstelling van de leerplicht. Om toestemming te krijgen van een leerplichtambtenaar. Niet alleen om geen boete te krijgen of opgeroepen te worden door de rechtbank. Maar ook omdat ouders willen dat er wat verandert aan de leerplichtwet uit 1969.

Om de verschillende (on)mogelijkheden verder toe te lichten en meer informatie te geven over de leerplicht boete, maak ik onderscheid in bijzonder verlof en vrijstelling van de leerplicht.

boete leerplicht

Bijzonder verlof

Een directeur mag per schooljaar maximaal 10 aaneengesloten verlofdagen goedkeuren voor bijzonder verlof. Hiervoor moeten ‘gewichtige omstandigheden’ zijn. En een vakantie is dit nooit. Ook mogen deze dagen niet opgenomen worden aansluitend aan het eind van de zomervakantie.

Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die i.v.m. hun werk niet in de reguliere vakanties op vakantie kunnen met hun gezin. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan alle 3 onderstaande voorwaarden:

 1. Tenminste één van de ouders heeft seizoensgebonden werkzaamheden
 2. Je kunt met je gezin in geen enkele vakantie binnen 1 schooljaar op vakantie
 3. De extra vakantie valt niet in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar

Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 dagen en alleen de directeur kan hier toestemming voor geven.

Je kunt ook verlof vragen in verband met speciale omstandigheden. Denk hierbij aan: een begrafenis, huwelijk of dagen waarop je kind niet op school aanwezig kan zijn i.v.m. jullie geloofs- of levensovertuiging. Handig om te weten; Carnaval valt hier dan weer niet onder. Ook hier beslist de directeur of de aanvraag voor het verlof wordt toegekend.

Leerplicht boete

Als je geen toestemming krijg voor je verlof heb je 2 mogelijkheden; je gaat niet weg of je gaat wel. In het laatste geval bestaat het risico dat je opgeroepen wordt door de leerplichtambtenaar en dat je voor moet komen om je verhaal te doen. Afhankelijk van de overtreding kom je bij het Openbaar Ministerie of bij de kantonrechter.

De leerplicht boete is inmiddels vastgesteld op €100 per kind per dag. Vaak hanteert men een maximum van €600 per gezin per week en €900 voor 2 weken, maar bij geregeld verzuim worden boetes hoger en deze zou kunnen oplopen tot €1800 voor 2 weken. De bedragen zijn een richtlijn, want de jurisprudentie die hierover te vinden is, is wisselend. Ook omdat de maximale boete vaak niet gegeven wordt. Het wordt ‘luxeverzuim’ genoemd en als ouders het heel bont maken kan er zelfs een straf opgelegd worden met een (voorwaardelijke) hechtenis.

Dit komt gelukkig zelden voor, maar het is wel goed om te weten wat de regels zijn en dus de risico’s als je ervoor kiest je hier niet aan te houden. Of je het er nu mee eens bent of niet

les van tes

Vrijstelling van de leerplicht

Een vrijstelling aanvragen voor de leerplicht kan ook, maar krijg je niet zomaar. Het betekent dat je bij de leerplichtambtenaar een verzoek indient om vrijstelling te vragen van de leerplicht. Je doet dan een ‘beroep tot vrijstelling’. Voor aanvragen langer dan 10 dagen moet je dit doen bij de leerplichtambtenaar.

Ik vertel meer over de verschillende stappen die je kunt zetten in mijn Roadmap die je gratis kunt aanvragen.

Het kan ook zijn dat je structureel een vrijstelling wilt aanvragen van de leerplicht. Dit doe je het best voordat je kind de leerplichtige leeftijd van 5 jaar bereikt en nog niet ingeschreven staat bij een school. Vaak is dit op basis van geloofs- of levensovertuiging of omdat je kind om fysieke of psychische redenen geen school kan bezoeken. Als je in dit geval op zoek bent naar onderwijsmogelijkheden thuis, neem dan contact me op. Als online leerkracht kan ik hierin zeker wat voor je betekenen. De WhatsApp-knop werkt gemakkelijk, via mail kan natuurlijk ook.

Een vrijstelling aanvragen kan ook als je kind in Nederland woont, maar bijvoorbeeld een school bezoekt in België of Duitsland. Krijg je geen vrijstelling en is je kind niet op een school in Nederland ingeschreven (en woont daar wel), dan heet dit absoluut verzuim.

Reizen en leerplicht

De meeste mensen die op deze website terechtgekomen zijn, willen waarschijnlijk een langere tijd op pad met hun gezin en zoeken om die reden naar mogelijkheden voor een vrijstelling van de leerplicht.

En daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn; je krijgt deze 9 van de 10 keer niet.

Meewerkende school of leerplichtambtenaar

Veel directeuren zien heus de meerwaarde van een langer verblijf in het buitenland en willen onderwijstechnisch gezien best meewerken. Zelfs veel leerplichtambtenaren zien de meerwaarde van een langere reis of van een verblijf in het buitenland. Maar ze mogen je simpelweg door de leerplichtwet geen toestemming geven.

In dit artikel doe ik niet uitgebreid uit de doeken waarom dit niet mag of hoe je dit wél kunt realiseren. Lees dan het artikel ‘Op vakantie buiten schoolvakantie, kan dat?’ daar vind je al je informatie. In dít artikel wil ik meer informatie geven over de mogelijke boete die je kunt krijgen als je je niet aan de leerplichtwet houdt.

De mogelijke boete

De boete die je kunt krijgen als je je niet aan de leerplicht houdt bij een langer verblijf in het buitenland heeft in basis dezelfde opbouw als de boete bij luxe verzuim van korte tijd. Maar de tijdsduur van het verzuim maakt dat er wel een verschil is in de grootte van de kans dat je voor het OM of de kantonrechter moet komen. Mits bekend is dat er sprake is van verzuim natuurlijk.

Ga je echt een langere tijd weg en spreken we van meerdere weken of maanden dan houd je je als ouder niet aan de leerplichtwet als je hiervoor geen toestemming hebt gekregen.

Als je kinderen ingeschreven staan op een school en ze bezoeken deze school niet, dan is de directie verplicht het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Doet een school dit niet, dan kan de school hier een flinke boete voor krijgen én de leerplichtambtenaar meldt dit bij de onderwijsinspectie. Redenen genoeg voor een school om langdurig verzuim dus wel te melden!

Zodra de leerplichtambtenaar opgemerkt heeft dat jullie niet voldoen aan de leerplicht, zal je zeer waarschijnlijk opgeroepen worden om je verhaal te vertellen en te motiveren.

Het is heel lastig om te stellen wat de boete is die je zal krijgen. Dit is namelijk van veel factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat is de duur van het verzuim geweest
  • Wat was de reden van het verzuim
  • Is er op een andere manier voorzien in het onderwijs
  • Ben je een ‘first offender’ of niet

En zo zijn er nog wel wat redenen te noemen die meespelen bij het vaststellen of je in overtreding bent geweest en wat vervolgens de straf wordt die je opgelegd krijgt. Zo kunnen er ‘verzachtende omstandigheden’ zijn om niet de maximale boete op te leggen. Zoals bijvoorbeeld hoe je hebt voorzien in het onderwijs in de tijd dat de school niet bezocht werd.

Op internet vind je veel wisselende informatie over de hoogte van de boete. Dit komt omdat je dus niet heel stellig kan zeggen wat de boete is, omdat het afhangt van diverse factoren. De rechter mag een boete opleggen tot €3700, maar de boete valt meestal lager uit. Je kunt hier meer informatie vinden. En ook op de website van de rijksoverheid. Vergeet daarbij niet de mogelijkheid van een notitie op je strafblad (bij boetes hoger dan €100), een (voorwaardelijke) tijdelijke hechtenis en problemen bij het verkrijgen van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) als de straf eenmaal is opgelegd (afhankelijk van de beroepssector waar je een VOG voor nodig hebt). Heb je een geregistreerde overtreding (dus geen misdrijf), blijven gegevens in principe 5 jaar bewaard.

Bij een langer verblijf in het buitenland is uitschrijven uit Nederland een mogelijkheid. Dit is verplicht als je in een jaar 8 maanden buiten Nederland verblijft en dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. In mijn handleiding lees je hier meer over. Je vindt hierin veel zinvolle informatie en praktische tips om een langer vertrek naar het buitenland goed voor te bereiden.

Schoolplicht en flexibiliteit

Het is duidelijk dat leerplichtambtenaren er op toezien dat de leerplichtwet wordt nageleefd. De leerplichtwet is in het leven geroepen, omdat het het recht van een kind is goed onderwijs te krijgen. Het feit dat dit in Nederland betekent dat er schoolplicht is, maakt het wel lastiger om goed onderwijs te geven aan een kind, anders dan op de school waar hij is ingeschreven.

Dit is waar steeds meer ouders tegenaan lopen in de huidige tijd waar werken ook niet meer jarenlang op één en dezelfde plek wordt gedaan. Neem kennis van de regels rondom de leerplichtwet en de mogelijke straf die je kunt krijgen als je je hier niet aan houdt. Weet wat de consequenties kunnen zijn en beslis wat voor jullie situatie het best passend is. Met jullie meedenken, helpen ordenen in dit proces zodat voor jullie helder wordt wat jullie past, doe ik graag.

Dit artikel is informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het delen van artikelen waardeer ik zeer om zo andere mensen verder te helpen. Soms vind je in mijn artikelen affiliate links. Je betaalt hiervoor niets extra. Je leest er meer over bij ’terms & conditions’.

Auteur: Tessa de Jong