Wat houdt het onderwijsplan in? Wanneer zet je dit in en waarvoor gebruik je het? In dit artikel leg ik je uit wanneer ouders een onderwijsplan aanvragen, wat ik hier allemaal voor je in zet en waar je het dus voor gebruikt.

Het onderwijsplan = geen werkplanning

Dit is één van de meeste misvattingen en dus is het iets wat ik meteen wil verduidelijken. Het onderwijsplan is geen werkplanning. De werkplanning geeft per week aan wat een kind kan doen aan schoolopdrachten. Deze werkplanning licht ik in een ander artikel toe.

Maar wat is het onderwijsplan dan wel? Wat houdt het onderwijsplan in? Het onderwijsplan laat zien aan welke leerdoelen gewerkt wordt binnen een bepaalde periode. Ik werk met periodes van ongeveer 10 weken; van vakantie tot vakantie. Veel methodes zijn zo opgezet dat je in zo’n periode een afgebakend onderdeel kan leren beheersen. Per vakgebied wordt uitgebreid toegelicht aan welke doelen gewerkt wordt. Hieronder zie je een (anoniem) voorbeeld van uitgewerkte leerdoelen op het vakgebied rekenen.

onderwijsplan, leerdoelen, les van tes, onderwijs op reis

In basis neem ik zo’n 3 vakken standaard in het onderwijsplan op. Welke vakken dit zijn, is aan jou, maar ik heb gekozen voor 3 vakken, omdat je hiermee in ieder geval de kernvakken van het basisonderwijs gedekt kan hebben: rekenen, spelling en lezen. Uiteraard is het mogelijk meer vakken in het onderwijsplan op te nemen tegen een meerprijs per vak.

Hoe werk je aan de leerdoelen?

Ook wordt in het onderwijsplan opgenomen waarmee er gewerkt wordt aan deze leerdoelen. Oftewel, wat zijn de hulpmiddelen die hiervoor ingezet worden? Dit is in de basis vaak de methode die gebruikt wordt voor het betreffende vak en dit kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld bepaalde software of andere aanvullende materialen. Hoe vaak je een les doet, dat wordt opgenomen in de werkplanning, niet in het onderwijsplan. Wel zetten we in het onderwijsplan hoeveel tijd er per week ongeveer gewerkt wordt aan deze doelen en hoe vaak.

wat houdt het onderwijsplan in


De beginsituatie

Voordat de doelen geformuleerd worden in het plan, omschrijf ik eerst de beginsituatie van de leerling. Een korte toelichting op tot nu toe behaalde resultaten, wat de evt. leerbehoefte is en of er andere informatie over het kind zelf te vermelden is, die van belang is om in het onderwijsplan te noemen.

De onderwijsbehoefte

Nadat de leerdoelen geformuleerd zijn en voordat de hulpmiddelen aan bod komen, komt ook in het plan te staan wat de onderwijsbehoefte is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik het opschrijf als er een bepaalde instructiebehoefte is, als visuele ondersteuning belangrijk is, tussentijds belonen of feedback geven, enz.

De evaluatie

Aan het eind van het plan, komt na afloop een evaluatie. Hierin omschrijf ik of de doelen behaald zijn en neem ik ook eventuele testresultaten op, indien deze aanwezig zijn. En afhankelijk van de input die jij me als ouder geeft, kan ik hierin ook opnemen hoe de afgelopen weken verlopen zijn m.b.t. het onderwijs.

Samengevat

Het onderwijsplan geeft je dus houvast. Door een opgesteld plan te hebben, heb je heel overzichtelijk bij elkaar aan welke doelen er gewerkt gaat worden in een periode, hoe dit gedaan wordt en waarmee. Veel ouders geven op reis hun kinderen zelf les. En ik weet dat je dit als ouder, zeker in de basisschool-periode, ook echt kunt. Daarmee doel ik op de inhoud van de leerstof. Over het algemeen kunnen ouders hiermee uit de voeten. Maar het is wél fijn om een overzicht te hebben waar je naartoe aan het werken bent en dus om ook te weten, wanneer je een paar weken onderweg bent, of alles nog een beetje ‘op schema’ is. Het is fijn om af en toe met een leerkracht van gedachten te kunnen wisselen over het onderwijs, om advies te krijgen als je ergens tegenaan loopt.

Handig voor de school

Het onderwijsplan is met name prettig om te hebben zodat je aan de school van je kind te kunt laten zien hoe het onderwijs onderweg gegeven zal worden. Het is fijn om te kunnen laten zien, wanneer je kind na de reis weer op school komt, hoe het gegaan is, of en welke doelen behaald zijn. Je kunt daardoor snel zien of er onderdelen zijn waar nog extra mee geoefend kan worden, wat je kind goed beheerst of waar bijvoorbeeld extra uitdaging op gegeven kan worden.

Wat heb ik hiervoor nodig?

Om een helder plan op te stellen heb ik een aantal gegevens nodig:

  • De basisgegevens van het kind
  • De schoolresultaten tot nu toe
  • Eventuele extra informatie rondom de onderwijsbehoefte
  • Welke methodes de school gebruikt en of hiervan gebruik wordt gemaakt tijdens de reis

Wanneer er geen sprake is van schoolmethodes die gebruikt kunnen worden, kan ik nog steeds een onderwijsplan opstellen, maar dit zal dan in combinatie zijn met een onderwijspakket op maat. We gaan dan samen kijken met welke methodes er gewerkt zal worden (of niet) en hoe het onderwijs vorm zal krijgen. Veel is mogelijk (zo niet alles) en het onderwijspakket op maat is echt afgestemd op jouw wensen en stel ik meestal samen als er geen school (meer) in beeld is. Meer informatie over dit pakket licht ik in een apart artikel toe.

Wat kost het onderwijsplan?

Het onderwijsplan wordt opgesteld voor 1 periode (vakantie tot vakantie) en kost €187 incl. btw. Dit plan is inclusief maximaal 3 vakken. Een vak extra geeft een meerprijs van €45 per vak. De evaluatie binnen dit plan aan het eind, is inclusief de prijs.

Een vervolgplan voor een nieuwe periode is in basis een nieuw plan, maar bouwt voort op het eerste plan. Dit vervolgplan wordt in het eerste plan verwerkt (het bouwt op). De prijs van een vervolgplan is gelijk aan de prijs van het startplan.


Met 20 jaar ervaring in het onderwijs in alle jaargroepen, ervaring met reizen, onderwijs geven aan mijn kinderen op reis en het begeleiden van ouders en kinderen die dit ook doen en gedaan hebben, zal ik veel van je vragen kunnen beantwoorden en je goed kan begeleiden wanneer jij je kind zelf les wilt geven. Neem contact met me op wanneer je meer wilt weten.

Auteur: Tessa de Jong