Met de leerplichtambtenaar in contact komen. Veel ouders doen dat liever niet. Want meestal gaat het om aanvragen voor verlof waarvan je weet dat ze vaak niet gehonoreerd worden. Tegelijkertijd kan het contact met een leerplichtambtenaar natuurlijk zonder problemen verlopen. Maar wanneer neem je nou contact op met de leerplichtambtenaar?

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Allereerst eens wat achtergrondinformatie over de functie van de leerplichtambtenaar. Je kunt de taakomschrijving van een leerplichtambtenaar eigenlijk globaal verdelen in 3 taken:

Handhaven en toezicht houden

De hoofdtaak van een leerplichtambtenaar is het toezicht houden op het naleven van de leerplicht. Een kind is in Nederland volledig leerplichtig vanaf 5 jaar en die loopt t/m het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent voor jongeren onder de 18 jaar dat ze naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben. Dat is een middelbare school diploma op minimaal mbo 2 niveau. Al die tijd is een kind of jongere leerplichtig en moet de leerplichtwet nageleefd worden.

Vrijstellingen beoordelen en geven

Een leerplichtambtenaar krijgt veel aanvragen voor vrijstellingen. Wil je buitengewoon verlof aanvragen voor 10 dagen of minder? Dan kun je dat bij de school van je kind doen. Voor aanvragen langer dan 10 dagen, moet je een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar. Zowel bij de directie van de basisschool als bij de leerplichtambtenaar krijg je deze toestemming niet zomaar. Er zijn een flink aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je leest er van alles over mijn artikel ‘De leerplicht boete, hoe hoog is die eigenlijk?’ 

Verder zijn er aanvragen voor vrijstellingen die gaan over een langere periode, bijvoorbeeld;

  • met betrekking tot een inschrijving op een school in het buitenland voor een bepaalde periode,
  • ouders met een trekkend bestaan die niet kunnen inschrijven bij een vaste school,
  • of bijvoorbeeld een vrijstelling op basis van geloof- of levensovertuiging.

Of je de vrijstelling toegewezen krijgt, hangt van veel factoren af en zijn per gezin verschillend. Hierdoor heeft het niet zoveel zin deze allemaal apart toe te lichten in dit artikel. Je kunt online veel informatie vinden waar je aan moet voldoen bij de aanvraag van je vrijstelling. *Tip*: Bereid je aanvraag goed voor en zorg dat je alle papieren en gegevens verzameld en compleet hebt.

Stimuleren en bemiddelen

Ook wordt de leerplichtambtenaar betrokken bij situaties waarin naar school gaan lastig is voor een kind. Welke reden hiervoor ook geldt. De leerplichtambtenaar is er niet alleen om je op de vingers te tikken als je de leerplicht niet naleeft, hij is er ook om mee te denken naar (structurele) oplossingen als je kind niet naar school kan of wil.

leerplichtambtenaar, vrijstelling, buitengewoon verlof, les van tes
Vraag hier de gratis roadmap 'Reizen met leerplichtige kinderen' aan.

Alle informatie die je wilt weten als je gaat reizen met leerplichtige kinderen vind je in deze roadmap.

Hier lees je mijn privacyverklaring.

Privacyverklaring

Reizen en de leerplichtambtenaar

Grote kans dat je op mijn website bent gekomen, omdat je graag wilt weten wanneer je contact moet zoeken met de leerplichtambtenaar omdat je een langere periode naar het buitenland wilt met je gezin. Wat is dan de juiste volgorde van handelen, hoe lang vooraf moet je dingen geregeld of aangevraagd hebben en bij wie moet je zijn?

In het geval van bijvoorbeeld een langere reis, begin je eigenlijk altijd met het contact leggen met de school van je kind. Niet dat deze iets voor je kan betekenen met verlof, want je overschrijdt natuurlijk de 10 dagen buitengewoon verlof die je zou kunnen aanvragen. Maar een school is betrokken bij leerlingen, het is fijn om ze te betrekken in je plan en mee te laten denken. Vooral ook over het onderwijs van je kind. Soms staat nog open wanneer je wilt gaan en scholen kunnen je hierin advies geven (welk schooljaar, welke periode binnen het schooljaar).

Ga je daarna in contact met de leerplichtambtenaar?

Dat kan, maar is niet altijd de verstandigste keus om direct te doen. Want als je met een enthousiast open en eerlijk verhaal bij de leerplichtambtenaar bent geweest om informatie te vragen en je hoort direct dat je geen toestemming krijgt mocht je een aanvraag doen, heb je zomaar kans dat ze een extra oogje in het zeil houden. Een aanvraag voor verlof of vrijstelling in verband met een langere tijd in het buitenland pakt meestal negatief uit, tenzij je bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij een school in het buitenland kunt overleggen. Wettelijk gezien mag een leerplichtambtenaar geen toestemming geven voor verlof voor een periode in het buitenland, terwijl je je kind bijvoorbeeld zelf lesgeeft. De leerplichtwet zegt dat een kind fysiek een school moet bezoeken. Dat maakt dat ook een instantie als de Wereldschool, soms wel gedoogd wordt, maar officieel ook niet geldig is. De Wereldschool is een erkend onderwijs instituut door het Ministerie van Onderwijs maar mag tegelijkertijd eigenlijk niet als alternatieve school gebruikt worden, omdat het hier onderwijs op afstand betreft; je kind bezoekt fysiek geen school. Snap jij het nog?

Toch zijn er wel leerplichtambtenaren die wel voorzichtig openstaan voor reisplannen, afhankelijk van hoe je invulling geeft aan deze reis, hoe je je verplaatst en hoe je het onderwijs organiseert. Zij gedogen soms een vertrek of geven toestemming. Wettelijk gezien mogen zij dat eigenlijk nog steeds niet, maar soms gebeurt het wel.

En er zijn leerplichtambtenaren die je adviseren om uit te schrijven, waarover hierna meer.

Welk pad wil je belopen?

Bedenk dus vooraf goed welk pad je wilt belopen als het gaat om het onderwijs van je kind en de organisatie van jullie verblijf in het buitenland.

Uitschrijven: Als je overweegt jullie tijdelijk uit te schrijven uit Nederland, dan vervalt hiermee ook de leerplicht. Dat betekent dat je geen contact hoeft te zoeken met de leerplichtambtenaar. Je meldt aan de school dat jullie je uitschrijven uit Nederland, de leerplicht hierdoor vervalt en de school kan je kind uitschrijven.

Er zit wel een kleine 'maar' aan vast. Want, als tijdens jullie verblijf in het buitenland of kort daarna bij de leerplichtambtenaar duidelijk wordt dat je het uitschrijven ingezet hebt als middel om een wereldreis te kunnen maken, bestaat een kleine kans dat je na terugkeer je alsnog voor de rechter moet verantwoorden. Dit gebeurt zelden en als wel, met een goede voorbereiding kom je een heel eind. Maar het is wel goed je te realiseren dat uitschrijven altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft hierin.

Over of je je zou willen uitschrijven en welke gevolgen dit kan hebben, schreef ik een handzaam digitale handleiding. Lees op deze pagina meer informatie als je hier meer over wilt weten.

reizen en boete, wereldreis met gezin, les van tes, onderwijs onderweg, reizend gezin, reislustige ouders, gezin op reis

Open kaart spelen

Ook zijn er steeds meer ouders die open kaart spelen, ook in hun contact naar de leerplichtambtenaar toe. Zij doen een aanvraag en als ze deze vrijstelling niet toegewezen krijgen, gaan ze wel. Negen van de tien keer zullen zij bij terugkomst hun periode in het buitenland moeten verantwoorden en dan uiteraard het gedeelte dat gaat over het niet naleven van de leerplicht. Vaak krijgen zij een boete opgelegd. De hoogte hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld hoe je het onderwijs georganiseerd had, bega je de overtreding voor het eerst of niet, dat soort zaken. Realiseer je dat een strafblad tot de mogelijkheden behoort. Gebeurt wederom niet vaak, maar het kan wel. En dan is het voor een aantal jaren lastig om een V.O.G. te krijgen. En zo'n Verklaring Omtrent Gedrag heb je voor bepaalde beroepsgroepen wel nodig.

Allemaal overwegingen die mee kunnen spelen en die je eigenlijk vooraf thuis besproken wilt hebben alvorens je contact zoekt met de leerplichtambtenaar. Bedenk welke mogelijke routes er voor jullie zijn en waar je je ook goed bij voelt. Wat past bij jullie in hoe jullie het willen aanpakken?

“Heel fijn om de hulp van Tessa te krijgen. Ze helpt prioriteren en een helder actieplan op te stellen.
En ze heeft heel veel informatie waar ik anders dagen voor had moeten zoeken.
Dank je wel Tessa!”
contact leerplichtambtenaar, unschooling, homeschooling, thuisonderwijs, vakantie buiten schoolvakantie

Hoe ik je op weg kan helpen

Mijn kracht zit er in jou te helpen overzicht te bieden in dit proces vooraf. Zodat je een duidelijke actielijst hebt waar je mee verder kunt. De meeste van mijn klanten zijn eerst aan de slag gegaan met mijn Gratis Roadmap of de digitale handleiding (waar ook de roadmap in verwerkt zit). Daarna plannen we vaak een call om de eerste vragen te bespreken. Zo'n eerste call is altijd gratis en duurt ongeveer 20 minuten.

Een groot deel van mijn klanten die ik gesproken heb, kiest voor de diensten van Les van Tes waarbij ik de organisatie van het onderwijs je (deels) uit handen neem, in samenspraak met de huidige school. Ik zorg ervoor dat jij vertrouwen hebt en houdt in het begeleiden van het onderwijs onderweg.

Zo weet je zeker dat je verblijf in het buitenland, hoe kort of lang ook, goed voorbereid is als het gaat om de leerplicht, het onderwijs en alle zaken die je uitgezocht en geregeld wilt hebben, als je overweegt je uit te schrijven.

Kim

“Ik ben heel blij dat we je gevonden hebben
Het is heel fijn om jou als vraagbaak te hebben en ook dat je de richting geeft in wat we moeten doen, ik wil het graag doorzetten en de volgende periode van 10 weken te doen, wel denk ik dat het goed is dat er dan duidelijk is wat ze aan het einde van die 10 weken moet kunnen om te zien? DANK VOOR ALLES TOT NU TOE!”

Bedenk vooraf dus goed welke weg jullie willen gaan, dat beslist voor een groot deel of en wanneer je de leerplichtambtenaar inschakelt en ook waarvoor. Want kies je voor uitschrijven, dan hoeft het niet, maar heb je je kind ingeschreven op een school in het buitenland, dan wel. En heb je goede kans dat je die vrijstelling ook gewoon krijgt!

Save on Pinterest:


leerplicht, contact, vrijstelling school, leerplichtwet, les van tes, reizen met kinderen, onderwijs op reis, wereldschool
lpa contact, wereldschool, les van tes, vrijstelling basisonderwijs, leerplicht, reizen met kinderen, leerplichtige kinderen, onderwijs op reis, unschooling, thuisonderwijs

Via de site van de Rijksoverheid vind je informatie over de leerplichtambtenaar. Op de site van bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs vind je ook veel achtergrondinformatie rondom het wettelijke kader bij het aanvragen van vrijstellingen.

Dit artikel is informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het delen van artikelen waardeer ik zeer om zo andere mensen verder te helpen. Soms gebruik ik affiliate links. Je betaalt hiervoor nooit iets extra. Je leest er meer over bij 'terms & conditions'.