-Aangepaste tekst – Als je kind op dit moment naar school gaat, dan is dat vanaf 16 maart niet meer het geval. In ieder geval t/m de meivakantie. Na de meivakantie zijn de scholen voor 50% geopend. Dit is een unieke situatie en roept vooralsnog onzekerheid en vragen op. Met dit bericht wil ik je helpen voorbereiden. Het coronavirus en onderwijs thuis, hoe is dat in de praktijk?

Gaat je kind op dit moment naar school dan is van zelf lesgeven thuis nog geen sprake, nu de basisscholen en middelbare scholen vooralsnog open blijven. Het coronavirus grijpt om zich heen en er zijn veel geluiden in het land dat de maatregelen best nog strikter mogen worden. Stel nu dat de scholen binnenkort toch tijdelijk sluiten. Scholen treffen zo snel mogelijk maatregelen om op een bepaalde manier het onderwijs voort te zetten, maar dan in de vorm van thuisonderwijs. Bijvoorbeeld door online lessen. Hoe regel je dat als ouder? Het coronavirus en onderwijs thuis; hoe zal je kind het ervaren? En jij als ouder?

In dit artikel:

Thuisonderwijs, wat houdt dat in?

Met Les van Tes begeleid ik natuurlijk vooral gezinnen die een langere tijd in het buitenland zijn en op een goede manier het Nederlandse onderwijs willen voortzetten. En de setting van afstandsonderwijs in het buitenland is natuurlijk anders dan thuis in Nederland aan de keukentafel. Toch is de basis wel gelijk en daarom deel ik in dit artikel graag een aantal tips met je. Mocht het zover komen dat er van jou als ouder gevraagd gaat worden je kind te helpen met onderwijs thuis, dan is het fijn als je je een beetje hebt kunnen voorbereiden op dat ‘zelf lesgeven’.

Niet naar school; je hebt geen vakantie

Kinderen vonden het misschien wel interessant in het begin; extra vrij. Maar ze hadden al snel door (de wat oudere kinderen in ieder geval) dat ze niet zomaar vrij zijn en dat ‘niet naar school mogen’ niet betekent dat ze gewoon vakantie hebben. Ook dan vonden ze het aanvankelijk wel interessant; onderwijs thuis. En hoewel er een groep kinderen in Nederland is die thuisonderwijs krijgt, gaan de meeste kinderen naar school en hebben niet echt een idee wat thuisonderwijs inhoudt.

Continuïteit door onderwijs thuis

Kinderen komen heus hun schoolcarrière wel door als ze even niet naar school gaan. En als ze in die periode wat minder aan hun gewone schoolwerk doen, is er ook echt niet direct een man over boord. Maar scholen vinden het wel belangrijk om zoveel mogelijk continuïteit te waarborgen. Scholen zijn achter de schermen continu bezig hoe ze dit zo goed mogelijk kunnen organiseren nu ze toch tijdelijk gesloten zijn. Het coronavirus en onderwijs thuis liggen ineens heel dicht bij elkaar.

GezondheidGezondheid

De scholen zijn dicht, en nu?

Nu de scholen gesloten zijn, heb je vanuit school te horen gekregen wat de kinderen thuis aan schoolwerk moeten doen en op welke manier de school hiervoor zorgt.

Kinderen hebben werk mee naar huis dat ze thuis kunnen maken. Daarnaast zetten scholen digitale leermiddelen in waar kinderen thuis mee kunnen werken. Vaak werken ze hier op school ook al mee. Ze loggen dan ook thuis in. Er wordt gekeken naar online les geven, via Skype, Hangouts of bijvoorbeeld Zoom.

Het is lastig om nu te zeggen hoe scholen dit blijven aanbieden, aangezien het een nieuwe unieke situatie is. Scholen onderzoeken momenteel nog steeds hoe ze online lessen kunnen (blijven) geven en hoe ze het onderwijs voor thuis zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Ook bekijken scholen hoe ze zo goed mogelijk alle leerlingen kunnen bedienen en blijven volgen.

Onderwijs thuis: Wat vraagt het van jou als ouder?

Voor kinderen is het fijn als er duidelijkheid is. En dat kan op veel manieren. Als de school dicht is en je moet thuis aan je schoolwerk, dan is dat duidelijk. Hoe je daar thuis vorm aan geeft, kun je met elkaar beslissen.

Thuisonderwijs vraagt van jezelf en je kind een grotere mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De verleiding om thuis iets anders te gaan doen, is groter. Bespreek met je kind hoeveel tijd je aan het onderwijs thuis besteedt en op welke momenten van de dag. En maak op deze manier een rooster, maak een planning. Het helpt je kind hierbij te betrekken, dat geeft een gevoel van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daarbij, kinderen weten vaak best hoe lang ze met bepaald schoolwerk bezig zijn. Maak daar gebruik van.

Afstandsonderwijs betekent ook dat je in feite 1 op 1 onderwijs geeft. Dit kan op een heel efficiënte manier en om die reden zal je kind waarschijnlijk in minder tijd hetzelfde werk kunnen doen dan in de klas. Een schooldag thuis duurt daarom ook niet zolang als een schooldag op school. Dit komt natuurlijk ook door het sociale aspect. Je zit niet in een klas met kinderen, je hebt niet de interactie met klasgenoten tussendoor.

Thuisonderwijs en flexibiliteit

Al snel zul je merken (afhankelijk van hoe lang scholen gesloten blijven) dat je jullie planning opnieuw moet bekijken. De nieuwigheid van thuis aan school werken is er bij kinderen ook snel weer vanaf. Dan zullen ze echt niet altijd zin hebben om aan hun schoolwerk te moeten. Misschien wordt de motivatie minder, misschien ook helemaal niet en blijft je kind ijverig en enthousiast.

Klik je op de link, dan kom je bij een artikel met de insteek onderwijs op reis, maar dit kan ook gelezen worden met onderwijs thuis in het achterhoofd.

Maar als je kind eenmaal een tijdje thuisonderwijs heeft dan is het goed om kort te evalueren. Maak na een paar dagen samen de balans op:

 • Wat werkt er wel en wat werkt er niet?
 • Op welk moment van de dag werk je aan school en bevalt dit?
 • Hoe lang werk je aan school? Is dat te lang achter elkaar, kan het juist wat langer of moet het vaker een korter moment?
 • Op welke plek werk je aan school? Doet je kind dat op zijn kamer, aan de eettafel of in jouw kantoor?
 • Kan je kind zich concentreren, mist het bepaalde hulpmiddelen of materialen om goed het schoolwerk te kunnen doen en hoe kun je dit oplossen?

Geef elkaar de ruimte hierop te reageren. Behoud wat werkt en pas aan wat niet goed werkt.


Suggesties voor zelf lesgeven thuis

 1. Werk aan het begin van de dag, dan zijn kinderen het meest uitgerust,
 2. Vaker kortere momenten het schoolwerk doen is effectiever dan in 1 stuk achter elkaar,
 3. Beweeg geregeld tussendoor; bewegend leren is nog beter, zeker bij jongere kinderen,
 4. Wees flexibel, als iets niet werkt probeer je wat anders,
 5. Varieer in werkvormen, niet alleen van papier en in de boekjes werken, maar juist ook praktisch,
 6. Maak er geen strijd van, weerstand is dodelijk voor de motivatie,
 7. Maar laat kinderen niet te snel opgeven als ze geen zin hebben, zoek samen de balans.

In dit artikel ‘Zelf lesgeven aan jonge kinderen’ vind je ideeën om zelf aan de slag te gaan. Gericht op het jongere kind, maar er zitten zeker ook waardevolle tips tussen voor wat oudere kinderen.

Coronavirus en onderwijs thuis, maak er samen wat van

Bedenk ook; het is een tijdelijke situatie! Het is echt niet erg als het een dag (of 2 😉) niet zo goed en vlot gaat. Waarschijnlijk heb je zelf ook het 1 en ander moeten organiseren om thuis te zijn (en misschien ook thuis te werken). Zie het als een kans een kijkje te hebben in het leerproces van je kind. Iets wat normaal gesproken hoofdzakelijk op school plaatsvindt en nu onverwachts thuis. Leg ook aan je kind uit dat (online) les krijgen thuis tijdelijk is en jullie er met elkaar het beste van zullen maken.

Thuisonderwijs mag in Nederland niet zomaar. Als dan toch besloten wordt dat het tijdelijk moet, probeer het dan als een kans te zien er samen een positieve leerzame ervaring van te maken.

En houd je kinderen een beetje in de gaten. Overbodig misschien om te zeggen, maar toch. Ook voor kinderen is dit een onzekere tijd. Hoe flexibel ze ook kunnen zijn, ze voelen ook onze onzekerheid. Misschien wel onze angsten. Praat met je kind over deze situatie, uiteraard op kindniveau. Laat ze zich vooral geliefd, geborgen en veilig voelen. Thuis is, nu nog meer dan ooit, de basis voor jullie als gezin.

Of gebruik de WhatsApp knop om gemakkelijk in contact te komen!


Save on Pinterest:


coronavirus en thuisonderwijs, covid19, basisschool dicht, online lessen, les van tes, afstandsonderwijs, zelf lesgeven, thuisonderwijs
onderwijs thuis en coronavirus, thuisonderwijs, homeschooling, covid19, basisschool dicht, les van tes, afstandsonderwijs, online onderwijs, zelf lesgeven

Via de website van het RIVM vind je actuele informatie. Via de site van de Rijksoverheid vind je actuele informatie over het coronavirus en onderwijs (thuis).

Het delen van artikelen waardeer ik zeer om zo andere reizigers verder te helpen. Soms gebruik ik affiliate links. Je betaalt hiervoor nooit iets extra. Je leest er meer over bij ’terms & conditions’.